Ēkas atjaunošanas process ar ES fondiem

29.04.2016


Energoefektivitātes projekta sagatavošanas un iesniegšanas procesā ir jāpieņem būtiski dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāveic un ar ALTUM jāsaskaņo projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde un piegādātāju atlasejāpiesaista finansējums un jāvienojas ar ALTUM par atbalsta veidu un apmēru.

 

 1. Dzīvokļu īpašnieku pārstāvis konsultējas par programmas nosacījumiem un veicamajiem darbiem energoefektivitātes projekta īstenošanai. 
 2. Dzīvokļu īpašnieki apspriež savas daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta īstenošanu, projekta aptuvenās ekonomiski pamatotās izmaksas, pieteikšanos dalībai  programmā, pilnvarotās personas izvēli u.c.
 3. Dzīvokļu īpašnieki pieņem pirmo kopības lēmumu - par pieteikšanos dalībai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, par pilnvarotās personas izvēli un tai piešķirto pilnvarojumu, par energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas izstrādi u.c. 
 4. Pilnvarotā persona veic energoefektivitātes projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.
 5. Pilnvarotā persona konsultējas ar kredītiestādi vai citu finansētāju par finansējuma saņemšanas nosacījumiem. 
 6. Pilnvarotā persona ALTUM reģionālajā centrā pieslēdz ALTUM attālināto darījumu sistēmumans.altum.lv. 
 7. Pilnvarotā persona ALTUM attālināto darījumu sistēmā mans.altum.lv elektroniski iesniedzPieteikumu dalībai programmā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, projekta tehnisko dokumentāciju un citus dokumentus. 
 8. ALTUM izvērtē iesniegtos pieteikuma dokumentus un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai, par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru, par grantam, aizdevumam un garantijai atbilstošo valsts atbalsta (de minimis) apmēru.
 9. Pilnvarotā persona veic piegādātāju atlasi, sakaņo to ar ALTUM. 
 10. Pilnvarotā persona iesniedz ALTUM granta pieteikumu, kā arī piesakās kredītiestādes vai cita finansētāja finansējumam, vai ALTUM aizdevumam (ja kredītiestāde vai cits finansētājs ir sniedzis rakstisku piekrišanu).
 11. Pilnvarotā persona kopā ar finansētāju piesakās ALTUM garantijai, ja finansētājs ir kredītiestāde vai alternatīvais ieguldījumu fonds un ir pieņēmis lēmumu par kredīta garantijas nepieciešamību. 
 12. Finansētājs un ALTUM pieņem un paziņo lēmumus - finansētājs pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, ALTUM pieņem lēmumu par aizdevuma, granta un/vai garantijas piešķiršanu.
 13. Dzīvokļu īpašnieki pieņem otro kopības lēmumu - par piegādātāju atlases rezultātā noteiktajām energoefektivitātes projekta īstenošanas izmaksām, par programmas ietvaros piešķirtā atbalsta  - aizdevuma, granta, garantijas saņemšanu un nosacījumiem, par turpmāko apsaimniekošanas maksu un aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu, par pilnvarojumu parakstīt ar programmas atbalsta saņemšanu un būvniecības nodrošināšanu saistītus līgumus u.c. 
 14. Līgumu noslēgšana – pilnvarotā persona paraksta līgumus ar ALTUM, ar kredītiestādi vai citu finansētāju, ar piegādātājiem. 
 15. Tiek uzsākta energoefektivitātes projekta īstenošana.

http://www.altum.lv/files/info_materials_projekta_sagatavosana_un_iesniegsana.pdf

Atsauce: http://www.altum.lv/