ES struktūrfondu apguve


Latvijā atkal atsākas Eiropas struktūrfondu apguve. Iepriekš to nodrošināja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, šobrīd atbildīga par to ir ALTUM.

ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām. ALTUM nodrošina finanšu pieejamību jomās, kuras valsts ir izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas.

Fondu apguve ir saistīta ar samērā piņķerīgu un laikietilpīgu dokumentu izstrādi, sagatavošanu un saskaņošanu, kas prasa lielu precizitāti, zināšanas un pieredzi, lai pieteikums finansējuma saņemšanai tiktu pieņemts bez aizķeršanās un attiecīgi fondi tiktu apgūti bez kavēšanās.

BALTIE NAMI komanda šajā jomā ir zinoša, ir piedalījusies gan vairāku lielāku un mazāku projektu izstrādē, gan arī, realizējot projektus, līdz pat projektu nodošanai ekspluatācijā un fondu apguvei pilnā apjomā.

Energoefektivitātes projekta sagatavošanas un iesniegšanas procesā ir jāpieņem būtiski dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, jāveic un ar ALTUM jāsaskaņo projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde un piegādātāju atlasejāpiesaista finansējums un jāvienojas ar ALTUM par atbalsta veidu un apmēru.

Izvēloties mūs kā apsaimniekotāju, mūsu komanda pēc Jūsu vēlēšanās noorganizēs energoefektivitātes projektu realizāciju Jūsu mājai un izdarīs to iespējami efektīvi, ātri un finansiāli izdevīgi.