Apsaimniekotāja maiņa


Jūs kā dzīvokļu īpašnieki un attiecīgās mājas kopīpašuma daļas kopīpašnieki esat saimnieki savā mājā un tieši Jūs esat tie, kas izvēlas pārvaldnieku jeb tautas valodā - apsaimniekotāju, kas rūpēsies par Jūsu māju kā par savējo, veiks visas nepieciešamās darbības, lai uzlabotu mājas tehnisko stāvokli, energoefektivitāti, un būs kā vienojošais posms dzīvokļu īpašnieku starpā.

 

Ja ir interese saņemt BALTIE NAMI piedāvājumu, dariet šādi:

1. sazinieties ar mums – aprunāsimies! Mēs izstāstīsim savus galvenos pārvaldīšanas principus un vienosimies par nepieciešamajiem dokumentiem pilnvērtīga, tieši Jūsu mājai gatavota piedāvājuma sagatavošanai;

2. apkopojiet dokumentus –

    2.1.būs nepieciešama ēkas inventarizācijas lieta un zemesgrāmata. Šo dokumentu kopijas iespējams ar iesniegumu izprasīt pie māja esošā apsaimniekotāja;

    2.2. ieteicams atrast rēķinus, kas dzīvokļu īpašniekiem / īrniekiem piestādīti apkures sezonā un sezonā, kad apkure ir atslēgta.

3. mēs izskatīsim Jūsu iesniegtos dokumentus, novērtēsim, kādi pakalpojumi pašlaik tiek sniegti, cik pamatotas ir to cenas, kādi pakalpojumi tiek nodrošināti pa tiešo no pakalpojumu sniedzējiem, kādus pastarpināti nodrošina apsaimniekotājs;

4. mēs veiksim Jūsu mājas vizuālo apskati, lai izvērtētu mājā veicamos neatliekamos darbus.

 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu dokumentu no Jums saņemšanas, mēs Jums sagatavosim:

1. pilnvērtīgu apsaimniekošanas piedāvājumu, kas ietver visus Jums vēlamos pakalpojumus;

2. apzinātu neatliekamo remontu tāmi, la novērstu problēmas, kas jau ir radušās vai tuvākajā laikā var rasties sliktā komunikāciju tehniskā stāvokļa dēļ (ūdens saimniecība, siltummezgls, kanalizācija, elektroinstalācija, jumta stāvoklis utml.);

3. iesniegsim pārskatu un tāmi par darbiem, kas būtu aktuāli tuvākajā periodā, lai nodrošinātu ēkas pilnvērtīgu funkcionēšanu ilgākā termiņā.

Rezultātā Jums būs iespēja izvērtēt mūsu piedāvājumu salīdzinājumā ar esošo situāciju Jūsu mājā, kā arī Jūs varēsiet izvērtēt Jūsu esošā apsaimniekotāja darbu un saprast vai jaunais apsaimniekotājs atrisinās jautājumus, ko esat iecerējuši risināt, gūsiet priekšstatu par ēkas stāvokli, būtiskākajiem darbiem īstermiņā un izmaksām, kas ar tiem saistītas.

Izvēloties BALTIE NAMI piedāvājumu, mēs palīdzēsim noorganizēt kopsapulci. Kopsapulcē iepazīstināsim ar mūsu uzņēmumu, principiem, kurus ievērojam, strādājot un pārvaldot un apsaimniekojot īpašumus.

 

Kopsapulces par pārvaldnieka maiņu darba kārtība:

1. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izvēle;

2. pārvaldīšanas maksas apstiprināšana;

3. pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšana;

4. maksājumu uzkrājumu fondā apstiprināšana.

Lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz numuru: +371 20292929, sūtiet e-pastu: info@baltienami.lv 

Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju un jautājumu. Mēs ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk, lai sniegtu atbildi.