Citi pakalpojumi


Mūsu komandā ir pieredzējuši speciālisti apsaimniekošanas jomā, kā arī cieši sadarbojamies ar juristiem, kas tieši specializējušies darbam ar debitoriem, izmantojot dažādus ārpustiesas procesa veidus, ar mērķi lielāko daļu darba paveikt jau ārpustiesas procesā un tiesas ceļā risināt strīdus tikai ar pašiem ļaunprātīgākajiem un sadarbību noraidošajiem debitoriem.

ES struktūrfondu apguvē viens no plašāk izmantotajiem risinājumiem ir biedrību izveide katrai mājai atsevišķi. Arī to varam palīdzēt sakārtot gadījumam, ja tas būs nepieciešams un mājas dzīvokļu īpašnieki būs par to lēmuši.

Mēdz būt situācijas, kad dzīvojamā māja atrodas uz tās dzīvokļu īpašniekiem nepiederošas zemes. Šādā gadījumā jārisina piespiedu zemes nomas jautājums, rodot labāko un abām pusēm pieņemamāko risinājumu. Dzīvokļu īpašniekiem pieņemot lēmumu atpirkt no zemes īpašnieka šo zem mājas esošo zemi, varēsim palīdzēt vienoties ar zemes īpašnieku par labāko cenu, par labākajiem nosacījumiem un katrs īpašnieks pie sava esošās kopīpašuma domājamās daļas no mājas varēs pievienot sev klāt attiecīgu domājamo daļu zemes. Vienmēr jāatceras, ka nevienu nevar piespiest būt kopīpašumā, līdz ar to šis jautājums ir risināms ārpustiesas ceļā, bet, ja vienošanos ar zemes īpašnieku panākt nav iespējams, tad palīdzēsim to atrisināt tiesas ceļā.

Protams, kopīgā darbā gan Jums, gan mums radīsies daudz citu jautājumu, kurus šķetināsim, risināsim un atrisināsim! Mūsu pakalpojumu klāsts augs un dažādosies, sadarbojoties ar Jums un uzklausot Jūsu vēlmes un vajadzības.